طرح پاک سازی و نظافت بلوار قائم

پاکبانان سفیران پاکیزگی شهر که با تلاش خستگی ناپذیر خود آلودگی ها را از چهره شهر، پاک می کنند و مهمترین وظیفه (پاک سازی، نظافت شهر) را برعهده دارند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان طرح پاک سازی و نظافت پیاده رو بلوار قائم به همت واحد خدمات شهری هم اکنون در حال اجراست .

به گزارش تصویر :