شهر تمیز با شهروندان مسئولیت پذیر

یکی از عادت های غلطی که در بین برخی از شهروندان رایج است، ریختن زباله در سطح شهر بدون در نظر گرفتن، عواقب ناگواری است که می تواند به مرور زمان پدیدار شود. رها کردن زباله در معابر و جویها در نظر بسیاری از افراد بی آنکه ننگی باشد، به عادتی چندین ساله تبدیل شده و هرگز هم فکر نمی کنند، فردا که دوباره به خیابان می آیند، چگونه خیابان و جویها پاک و بدون زباله است.

قدر مسلم مسئولیت‌پذیری در قبال شهری که در آن زندگی می‌کنیم نشانه سلامت شخصیت هریک از ماست و بی توجهی برخی شهروندان نسبت به قراردادن زباله های خود تا قبل از ساعت 10 شب، بسته بندی نکردن زباله ها یا خالی کردن سطل های زباله خانگی در کنار مخازن ، پرتاب زباله از داخل خودروها به بیرون، خالی کردن سطل‌های زباله داخل جداول آب یا رها کردن کیسه‌های زباله در سطح معابر اصلی یا کوچه ‌پس‌کوچه‌ها زحمات پاکبانان چند برابر خواهد کرد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ پاکسازی و جمع آوری زباله ها و نخاله های شهری به منظور بهسازی منظر شهری، تنظیف معابر و ایجاد محیط سالم و همچنین حفظ بهداشت عمومی محیط جهت رفاه حال شهروندان ، به همت نیروهای تلاشگر و زحمت کش پاکبانان با پشتکار شبانه روزی در حال اجراست.
شهرداری از شهروندان گرامی درخواست دارد در ساعت های مقرر نسبت به قرار دادن زباله ها جهت جمع آوری اقدام کنند و در صورت هرگونه سوال جهت مشخص شدن ساعت جمع آوری زباله محله ی خود با شماره تماس های ۰۹۱۷۷۳۲۱۹۲۱ آقای حلیمی و ۰۹۱۷۸۹۵۰۱۸۹ آقای حاجی زاده و یا روابط عمومی شهرداری تماس حاصل فرمائید .