شستشوی خیابان ها و معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ به منظور حذف آودگی های محطیط و پاکسازی نمای شهری، ارتقاء حس رضایتمندی و نشاط در میان شهروندان عملیات پاکسازی و شستشوی معابر به صورت گسترده در سطح شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.