حضور شهردار در نماز جمعه با شکوه جمعه

حضور جناب شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جمعی از پرسنل محترم شهرداری در نماز با شکوه جمعه و دیدار چهره به چهره با شهروندان و پاسخگویی به مسائل و  مشکلات آنها