شروع موزائیک فرش پیاده رو خیابان امامزاده «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر؛ با هدف مناسب سازی فضای شهری و امنیت تردد عابران پیاده و بهسازی پیاده رو خیابان امامزاده در حال اجرا می باشد.
مهندس جوکار در این خصوص اظهار داشت؛ پیاده روها علاوه بر تاثیرات اجتماعی مثبت فضاسازی شهری، به لحاظ منظر شهری و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده و نقش برجسته ای دارند. از این رو با هدف امنیت عبور و مرور عابران و رهگذاران پیاده و یکسان سازی و هم سطح نمودن پیاده رو های سطح شهر، قسمتی از پیاده رو خیابان امامزاده در حال انجام می باشد.
وی افزود؛ جهت رفاه حال همشهریان و کسبه ها آن محل عملیات تخریب و بارگیری مصالح مازاد به همت واحد عمران و موتوری شبانه انجام میشود تا مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود.
ایشان اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری 2500 متر مربع از پیاده رو خیابان امامزاده به صورت دو طرف از سه راه کارگر تا امامزاده بعد از عملیات کف سازی اقدام به موزاییک فرش خواهد شد.ضمنا از صبوری و همکاری کسبه محترم تشکر و قدردانی نمود.