سد معبر علاوه بر غیر قانونی بودن حق الناس است

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز صبح در راستای حفظ حقوق شهروندی با هدف رفع سد معبر و پیش گیری از اخلال در نظم عمومی و رفع مزاحمت های شهری ، روان کردن مسیرهای عابر پیاده مستند به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مهندس جوکار شهردار استهبان شخصا با حضور، اداره صمت، شبکه بهداشت و درمان، پلیس اماکن ، نیروی انتظامی و واحد تخلفات شهرداری از سطح شهر و خاصه میدان دانشجو و میدان معلم بازدید کردند.
مهندس جوکار با بیان اینکه معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و هرگونه اشغال فضاهای عمومی به منظور استفاده شخصی ، سد معبر محسوب شده ومستند به ماده ۵۵ شهرداری تخلف شناخته میشود.، ایشان خاطر نشان کرد: متأسفانه برخی از کسبه این موضوع را رعایت نکرده و علی رغم همه تذکرات شفاهی و کتبی تمکین نکردند که باتوجه به هماهنگی های صورت گرفته شخصا برای اتمام حجت خدمت این کسبه رسیدم. طرح جمع آوری موارد سد معبر منبعد بصورت جدی تر در تمامی معابر توسط واحد تخلفات شهرداری به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
گفتنی است به متخلفان اخطار کتبی و مهلت دو روزه داده شد و در صورت عدم همکاری و رعایت نکردن وفق مقررات اقدام خواهد شد. لذا ازهمه همشهریان عزیز خواهشمند است پیرو نارضایتی شدید مردم و اعتراضات آنها از سدمعابر پیاده رو ها خودداری کنند.