سد معبر ، تضییع حقوق شهروندی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ به منظور حفظ نظم، جلوگیری از سد معبر و زیباسازی منظر شهری، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت شهروندان در ادامه گشت های مشترک از کسبه ها امروز نیز مهندس جوکار شهردار به اتفاق رئیس شورای اسلامی شهر،رئیس اداره صمت، شبکه بهداشت و درمان، اتاق اصناف، پلیس اماکن، نیروی انتظامی و واحد تخلفات شهرداری ضمن بازدید و دادن تذکرات لازم به مغازه ها جهت رفع سد معبر، از کسبه هایی که قبلا اخطار داده شده بود و رعایت کرده بودند تقدیر و تشکر بعمل آمد و همچنین کسانی که تمکین نکرده بودند مقرر گردید وفق قوانین صنفی نسبت به پلمپ مغازه ها اقدام گردد وهمچنین تعدادی از وانت نیسان ها که اقدام به توقف درخیابان دستفروشی میکنند نیز مقرر شد نسبت به توقیف این پلاک خودرو ها اقدام شود .
شایان ذکر است مهندس جوکار اعلام کرد تا پاکسازی کامل سد معابر و رعایت سایر مقررات صنفی این اقدام ادامه خواهد داشت لذا از کسبه محترم خواهشمند است در رعایت حقوق شهروندی همکاری لازم داشته باشند .