زیرسازی و تسطیح کوچه های شهرک امام حسین «ع»

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، در راستای بهبود عبور و مرور طرح تسطیح و زیرسازی کوچه های انتهای شهرک امام حسین«ع»  هم اکنون در حال انجام است.