رنگ آمیزی پایه تابلوهای سطح شهر

به استقبال بهار

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر استهبان؛ در راستای زیبا سازی منظر شهری و ایجاد نشاط رنگ آمیزی پایه تابلوهای ترافیکی و تابلوهای سطح شهر به منظور جلوگیری از فرسودگی و زنگ زدگی پایه ها هم اکنون در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.