رنگ آمیزی علائم هشدار دهنده و شماتیک در خیابان ها

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان رنگ آمیزی علائم هشدار دهنده و شماتیک در خیابان ها اصلی و ورودی شهر جهت ترویج فرهنگ رانندگی صحیح و کاهش میزان تصادفات