رنگ آمیزی تک لبه های بوستان جمالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بمنظور زیبا سازی فضای شهری، رنگ آمیزی تک لبه های بوستان جمالی ، هم اکنون در حال اجراست .