راه اندازی مجدد آبشار مصنوعی تفرجگاه سرآسیاب پس از چند سال

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ مهندس جوکار از راه اندازی مجدد آبشار مصنوعی تفرجگاه سرآسیاب خبر داد.
ایشان اعلام کرد با توجه به درخواستهای شهروندان و به منظور طراوت بخشی به فضای موجود تفرجگاه تعمیر و راه اندازی سیستم آب آبشار در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر نسبت به پاکسازی و تخلیه حوضچه های موجود، تخلیه مصالح اضافه و همچنین با توجه به اینکه پمپ آب طی چند سال سوخته بود جهت تعمیر آن اقدام شده که طی چند روز آینده رفع نقص و نصب مجدد خواهد شد .