دیدار مردمی با شهردار و تکریم شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز صبح دیدار مردمی با شهردار و کارشناسان در دفتر کار شهردار انجام شد.

در این دیدار که به جهت تکریم شهروندان بصورت ویژه دوشنبه هر هفته صورت می پذیرد خواست ها و مسائل و مشکلات توسط شهروندان بازگو شد و آقای جوکار ضمن استماع صحبت های مراجعه کنندگان، راهکارهای مدنظر برای حل مسایل آنها را مورد توجه قرار دادند.