دیدار مردمی با شهردار و تکریم شهروندان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز صبح دیدار مردمی با شهردار و کارشناسان در دفتر کار شهردار انجام شد.
در این دیدار که به جهت تکریم شهروندان بصورت ویژه دوشنبه هر هفته صورت می پذیرد خواست ها ، مسائل و مشکلات توسط شهروندان بازگو شد و آقای جوکار ضمن بررسی مسائل مرتبط، دستورات لازم به منظور رسیدگی به مشکلات مراجعین را صادر نمودند.
دوشنبه مورخ 8 اسفند ماه

1401