دیدار مردمی باشهردار مختص یکشنبه ها نیست

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ مهندس جوکار اظهار داشت هدف از تعیین یک روز در هفته جهت دیدار چهره به چهره با شهروندان در راستای تکریم بیشتر و برنامه ریزی بهتر هم برای شهروندان هم شهردار میباشد لیکن در صورت حضور اینجانب در شهرداری درب اتاق با افتخار به روی شهروندان باز است بطور مثال همین امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ از ۱۰ نفر از ارباب رجوع ها ملاقات داشتیم و نسبت به بررسی مشکلات آنها اقدام شد.
خادمین شما در مجموعه شهرداری در عمل با افتخار در خدمت شهروندان فهیم و قدرشناس خواهند بود این کمترین کاریست که در برابر مردم عزیز می‌توانیم انجام دهیم که شنونده حرف ها و مطالباتشان باشیم.

دوشنبه مورخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲