دیدار شهردار با رئیس شبکه بهداشت

دیدار مهندس جوکار با رئیس شبکه بهداشت دکتر فدایی و معاونین ایشان در خصوص بررسی کانون های سالک، اتلاف سگهای ولگرد، رعایت دستور العمل های بهداشتی و جدی گرفتن کرونا، کمیسیون بند 20 مشاغل مزاحم شهری و… بحث و تبادل نظر گردید .

درپایان دکتر فدایی ضمن تشکر و اعلام خرسندی از نقطه نظرات مهندس جوکار در حوزه بهداشت برگزاری جلسه را بسیار مفید  و امید بخش دانست.