دیدار شهردار با رئیس اداره بهزیستی

دیدار مهندس جوکار با رئیس اداره بهزیستی سرکار خانم رفیعی در خصوص مناسب سازی مکان های عمومی و پرتردد سطح شهر