دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهر با شهردار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان در این دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهر ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم خدمت شهردار نظرات و پیشنهادات خود در جهت بهبود مسائل و مشکلات شهر بیان کردند و تعامل بین شورا و شهردار را باعث سرعت بخشیدن به کارهای مجموعه شهرداری ، شورا و شهروندان دانستند .