دیدار اعضای شورای اسلامی شهر استهبان از ستاد انتخاباتی در استهبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، دیدار اعضای شورای اسلامی شهر استهبان با اعضای ستاد کاندیدای محترم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان جهت عرض خداقوت و آرزوی موفقیت برای آنها و تشکر از آنها به خاطر آمدن به میدان در عرصه انتخابات و ایجاد شور و نشاط و مشارکت حداکثری شهرستان استهبان در روز ۱۱ اسفندماه