خط کشی ترافیکی در معابر سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ؛ اجرای عملیات خط کشی ترافیکی معابر اصلی سطح شهر جهت ساماندهی ترافیکی و زیباسازی معابر شهر هم اکنون توسط شهرداری در حال اجراست.
مهندس جوکار با اشاره به اینکه خط کشی معابر تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی معابر و خیابان ها دارد و همچنین خط کشی معابر یکی از اقدامات اصلی حوزه حمل و نقل و ترافیک است که با هدف افزایش ضریب ایمنی، تسریع و تسهیل در تردد خودروها، ساماندهی ترافیک در دستور کار شهرداری قرار گرفته است .