خط کشی ترافیکی خیابان های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان اجرای عملیات خط‌کشی ترافیکی معابر اصلی و فرعی سطح شهر جهت کاهش سوانح رانندگی و کاهش میزان تصادفات و ایمنی شهروندان