خدمت دیگر در آخرین روز اداری ۱۴۰۲

خدمت دیگر در آخرین روز اداری ۱۴۰۲

خرید یک دستگاه خودرو پرس زباله به ارزش ریالی ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ به منظور ارائه خدمات مناسب به شهروندان در سطح شهریک دستگاه خودرو شش تن پرس آرنا پلاس حمل زباله خریداری شد.
مهندس جوکار در این خصوص گفت؛ با پیگیری های انجام شده شهرداری به میزان ۴۰ درصد وسازمان شهرداری های کشور میزان ۶۰ درصد هزینه مشارکت کردند.
همچنین از شهروندان عزیز درخواست داریم تا برای رعایت بهداشت شهری هر شب زباله‌های خود را در ساعت ۲۲ مقابل درب منازل به صورت کیسه‌های دربسته قرار دهند تا همکاران در واحد خدمات شهری نسبت به جمع آوری و انتقال این زباله‌ها اقدام نمایند.