حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی و پرسنل خدوم شهرداری استهبان پای صندوق رای

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر به همراه پرسنل خدوم شهرداری و خانواده‌های گرامیشان پس از دستور آغاز فرایند اخذ رای گیری در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری، رأی خود را به صندوق انداختند.

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان استهبان