حضور رئیس و اعضای شورای تامین شهرستان استهبان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

رئیس و اعضای شورای تامین شهرستان استهبان پس از دستور آغاز فرایند اخذ رای گیری در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رأی خود را به صندوق انداختند.

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان استهبان