جناب آقای مهندس عبدالرحمان جوکار شهردار استهبان شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ،شورای محترم اسلامی شهر دوره ششم جناب آقای مهندس عبدالرحمان جوکار را بعنوان شهردار استهبان انتخاب نمودند .
شورای شهر ضمن انتخاب ایشان بعنوان شهردار برای ایشان آرزوی موفقیت و خدمت رسانی به مردم شریف و شهید پرور استهبان را نمودند .