جمع آوری و رفع سد معبر در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، در راستای حفظ حقوق شهروندی با هدف رفع سد معبر و روان کردن مسیر پیاده روها و همچنین پیرو شکایتهای مکرر شهروندان از کسبه های سطح شهر ، طبق ماده ۵۵ قانون شهردایها جمع آوری سد معبر و برخورد با متخلفین با همکاری نیروی انتظامی و اتاق اصناف در دستور کار واحد اجرائیات شهرداری قرار گرفت.