جمع آوری برگ ها در بلوار قائم

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان با توجه به بارشهای باران اخیر و ریزش برگ درختان، جمع‌آوری برگ‌ها در بلوار قائم  به همت پاکبانان و واحد فضای سبز هم اکنون در حال انجام است.