جرای عملیات آسفالت معابر بافت فرسوده در محله پنار

نهضت آسفالت در سطح شهر همچنان ادامه دارد …

اجرای عملیات آسفالت معابر بافت فرسوده در محله پنار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ به منظور تسهیل عبور و مرور با هدف بهسازی معابر در راستا طرح نهضت آسفالت با محوریت مناطق کمتر توسعه یافته و بافت فرسوده اجرای آسفالت کوچه محله پنار و کوچه فرعی خیابان امامزاده 22 جنب بانک کشاورزی هم اکنون در حال اجراست.
مهندس جوکار با اشاره به اهمیت بازآفرینی بافت های فرسوده شهری اظهار کرد؛ باتوجه به ضرورت بهسازی روکش آسفالت برخی از معابر بافت فرسوده، مجموعه شهرداری براساس نیاز و اولویت بندی مناطق کمتر برخوردار، عملیات آسفالت معابر بافت فرسوده را در دستور کار واحد عمران قرار داده است.