تقدیر و تجلیل از پزشکان شهر

و چه زیباست امید مریضی که به دستان شفا بخشت دل بسته است با مهارتت باری دیگر قدرت خدا را به رخ بندگان می کشی .

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر  بمناسبت  هفته دولت و همچنین زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک با حضور سرپرست شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پزشکان پر تلاش شهر استهبان تقدیر و تجلیل به عمل آمد .