تقاطع های بلوار امام حسین «ع» مسدود شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، به منظور جلوگیری از دورزدن های خلاف رانندگان متخلف ، ایجاد امنیت و کاهش اتفاقات ناگوار تقاطع های بلوار امام حسین «ع» مسدود شد.