تقاطع بلوار قائم مسدود شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، به منظور جلوگیری از دور زدن های خلاف رانندگان متخلف، ایجاد امنیت و کاهش اتفاقات ناگوار تقاطع بلوار قائم روبروی مسجد موسی بن جعفر طبق مصوبه شورای ترافیک مسدود شد.