تعویض کف پوشهای محوطه بازی کودکان پارک شهدای گمنام (آبشار)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ در راستای ایمن سازی محوطه بازی کودکان در پارک شهدای گمنام (آبشار) با توجه در خواستهای مکرر شهروندان و آسودگی خاطر خانواده‌ها به هنگام بازی کودکان و همچنین به دلیل مخدوش شدن کف پوش های محوطه بازی کودکان، شهرداری اقدام به خرید و کف پوشهای محوطه بازی کودکان در پارک شهدای گمنام هم اکنون تعویض گردید.