تعویض چراغ های راهنما در سه راه کارگر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ در جهت ایمن سازی معابر، تسهیل در عبور و مرور، کاهش حوادث ناشی از ترافیک و همچنین افزایش ایمنی شهروندان چراغ راهنما در سه راه کارگر تعویض گردید.
مهندس جوکار بیان کرد با توجه به درخواستهای مکرر شهروندان و مصوبه شورای ترافیک در خصوص رفع نقص چراغ راهنما و ساماندهی عبور و مرور و برقراری نظم در سه راه کارگر، اقدام به تعویض و نصب چراغ راهنمای جدید شد. ضمنا چراغ های راهنمایی چهارراه ابوذر نیز خریداری شده که بزودی نصب خواهد شد.