تشکیل دومین جلسه ستاد بحران در شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان دومین جلسه ستاد بحران شهرداری با حضور سرپرست شهرداری و اعضای ستاد بحران در دفتر کار شهردار تشکیل گردید .

در این جلسه مصوبات جلسه قبل بررسی گردید مسئولین واحدها گزارش اقدامات انجام شده را  ارائه نمودند، نقاط حادثه خیز مورد بررسی قرار گرفت، کمبودها و نیازهای واحدها در دستور کار خرید قرار گرفت.

در پایان جلسه سرپرست شهرداری مجدداً تاکید بر اجرای همه مصوبه های مکاتبه شده  از دفتر محترم امور شهری و شوراها و ستاد بحران فرمانداری محترم  استهبان نمودند.