تحقق یک وعده

اتصال بلوار امام حسین (ع) به شهرک امام حسین (ع)

پیرو درخواست های و اعتراض های مکرر شهروندان از شهرداری و شورای اسلامی شهر مبنی بر تردد سنگین این محور و کاهش بار ترافیکی بلوار قائم و همچنین تامین آرامش و آسایش شهروندان از ابتدای کار زیرسازی ، جدول گذاری، کانیو، بهسازی، آسفالت و خط کشی این محور در دستور کار شهرداری قرار گرفت و با تلاش بی وقفه مجموعه شهرداری خصوصا واحد عمران به اتمام رسید .