بهسازی و آماده سازی بوستان جمالی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان امروز صبح آقای مهندس ستاری شناس سرپرست شهرداری با حضور مسئولین محترم اداره از روند آماده سازیی و بهسازی بوستان جمالی بازدید بعمل آمد.

گفتی است اقدامات انجام شده؛ رنگ آمیزی تک لبه ها، بهسازی سرویس های بهداشتی، تعویض نیم کت ها، تامین نور محوطه بوستان جمالی به منظور رفاه حال شهروندان هم اکنون در حال انجام می باشد.