برگزاری ایستگاه صلواتی بمناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر

برگزاری ایستگاه صلواتی پایگاه مقاومت بسیج شهید رضائی نژاد شهرداری و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر بمناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر