بازدید کارشناسان محترم راه و شهرسازی و اداره بازآفرینی شهری استان از اجرای پروژه آسفالت بافت های فرسوده (قیر بافت فرسوده)

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ جناب مهندس بازیار مسول قیر اداره راه و شهرسازی ومهندس دهیم خوب کارشناس اداره بازآفرینی شهری استان با حضور شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از کارشناسان از روند اجرایی پروژه های آسفالت بافت های فرسوده (قیر بافت فرسوده) بازدید نمودند.
مهندس جوکار ابزار داشتند؛ با توجه به اینکه میزان 120 تن قیر سهمیه بافت فرسوده که با پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی شهر تحویل گرفته شده تاکنون معابر زیادی از بافت های فرسوده ی از جمله محلات پنار، خلوت، تیرونجان و خیابان سلمان آسفالت آنها اجرا شده که قیر مورد نیاز آن از محل قیر بافت فرسوده تامین و تهیه و پخت وپخش آسفالت توسط شهرداری انجام گردیده است .