بازدید میدانی شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از روند اجرای عملیات زیرسازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز صبح شهردار بهمراه رئیس شورای اسلامی شهر و جمعی از کارشناسان از روند اجرای عملیات زیرسازی و بهسازی کوچه مرشدی 9 بازدید نمودند.

در این بازدید مهندس جوکار ابزار داشتند؛ در حال حاضر عملیات زیرسازی و بهسازی کوچه های فرعی خیابان بهارستان، انتهای خیابان سردار چوپان به اتمام و آماده آسفالت ریزی بوده و همچنین کوچه مرشدی 9 هم اکنون در حال زیرسازی و بهسازی می باشد.