بازدید میدانی شهردار از مناطق بحرانی سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان، امروز صبح شهردار به همراه اعضای ستاد بحران شهرداری از مناطق مختلف شهر، کانال های روباز و جداول سطح شهر که حین بارش نزولات آسمانی دچار مشکل می شوند، بازدید میدانی داشت.

در این بازدید آقای جوکار از نزدیک مسائل را مورد بررسی قرار داد و به منظور کاهش مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر، دستورات مقتضی جهت رفع مشکلات در جهت تامین ایمنی و رفاه شهروندان صادر نمودند.

سه شنبه مورخ 27 دیماه 1401