بازدید میدانی شهردار از طرح نهضت ملی مسکن استهبان

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ، امروز صبح شهردار با حضور رئیس شورای اسلامی شهر وهمکاران حوزه فنی از روند اجرایی پروژه مسکن ملی شهر استهبان بازدید ونسبت به رعایت ضوابط و مقررات واصول فنی تذکراتی داده شد. مهندس جوکار ضمن تشکر از زحمات وتلاش های دولت خدمتگزار درراستای تامین مسکن اظهار کرد باید درشهرها مسؤلین اداراتی همچون مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی وهمچنین متولیان ساخت و پیمانکاران ناظرین نسبت به رعایت اصول فنی حساسیت لازم داشته باشند و کیفیت درساخت تحت شعاع سرعت کار قرار ندهند، تاانشالله درپایان کار ساختمان هایی باکیفیت و ایمن تحویل شهروندان عزیز شود. گفتنی است چندین بلوک این پروژه درمرحله بتن ریزی فنداسیون میباشد.