بازدید میدانی شهردار از اکوپارک شهرداری

پیرو جلسه شهردار و شورای اسلامی شهر طراحی و اجرای فاز اول اکوپارک در دستور کار قرار گرفت .

 به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان امروز مهندس جوکار بهمراه کارشناسان شهرداری، از اکوپارک شهرداری بازدید نمودند.

در این بازدید که به منظور بررسی و برآورد هزنیه جهت راه اندازی فاز اول اکوپارک شهرداری مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.