بازدید میدانی شهردار، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی

بازدید میدانی شهردار، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از راه اندازی مجدد سنگ شکن و تولید آسفالت و پروژه های عمرانی شهر