بازدید مجدد وضعیت سد معبر در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان؛ امروز دوشنبه در راستای حفظ حقوق شهروندی مهندس جوکار شهردار استهبان شخصا با حضور، رئیس اتاق اصناف شهرستان و واحد تخلفات شهرداری از وضعیت سد معبر سطح شهر ضمن بازدید و دادن تذکرات لازم به مغازه ها جهت رفع سد معبر و همچنین از کسبه های که رعایت سدمعبر نموده بودند تقدیر و تشکر بعمل آمد.
شایان ذکر است تا پاکسازی کامل سد معابر و رعایت سایر مقررات صنفی این اقدام به صورت مستمر ادامه خواهد داشت لذا از کسبه محترم خواهشمند است در رعایت حقوق شهروندی همکاری لازم داشته باشند .