بازدید شهردار از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بازدید میدانی مهندس جوکار به همراه کارشناسان از پارک تل میک ، کوچه های خیابان سلمان جهت زیر سازی  و آسفالت معابر