بازدید شهردار از واحد موتوری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بازدید آقای مهندس جوکار به همراه مسئولین محترم اداره از واحد موتوری و ماشین آلات شهرداری