بازدید شهردار از نقاط حادثه خیز

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بازدید میدانی شهردار به همراه رئیس محترم شورای شهر، فرماندهی محترم راهور جناب سرهنگ رمضائیان از نقاط حادثه خیز سطح شهر و عملیات عمرانی معابر