بازدید شهردار از زمین چمن شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان بازدید آقای مهندس جوکار از زمین چمن و خزانه شهرداری