بازدید شهردار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ، امروز صبح شهردار به همراه کارشناسان از پروژه های سطح شهر بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات پروژه ها و پیشرفت فیزیکی آنها قرار گرفتند.

در این بازدید آقای مهندس جوکار ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های  همکاران دستورات لازم را درخصوص حوزه فنی و عمرانی در راستای تسریع در روند پیشرفت پروژه ها و همچنین دقت ورعایت ضوابط و مقررات فنی را تاکید کردند. وی افزودند باتوجه به پیگیری های انجام شده واخذ سهمیه قیر میبایست باتلاش و همت مضاعف در روند زیرسازی ها واجرای آسفالت معابر سطح شهر تاقبل ازپایان سال جاری بتوانیم گوشه ای از مشکلات شهروندان عزیز را برطرف نماییم.