بازدید شهردار از روند پیشرفت پروژه های عمرانی سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر استهبان ، امروز صبح جناب آقای شهردار به همراه کارشناسان از پروژه های سطح شهر بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات پروژه ها و پیشرفت فیزیکی آنها قرار گرفتند.
در این بازدید آقای مهندس جوکار ضمن بازدید از پروژه های مرمت و احیای حمام تاریخی حاج بابا معزی «حمام کزمان» و اجرای زیرسازی و کانیو خیابان صنعت بیان کردند: در حاشیه این بازدید تسریع بر روند پیشرفت پروژه ها و بازدیدهای میدانی را زمینه ساز اجرای کمی و کیفی پروژه های عمرانی و موجب شناخت هر چه بیشتر مشکلات روزمره و برنامه ریزی و تسریع در جهت رفع آنها خواهد شد.
وی افزود: این مجموعه در ادامه بهبود و بهسازی کیفیت معابر شهری، اجرای عملیات آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر به منظور جلب رضایتمندی شهروندان را به عنوان یکی از اولویتهای مهم در پروژه های اجرایی و عمرانی با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.